Úvod » Články » Novinky » Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Základem dlouhodobého podnikatelského úspěchu Agentury Fala s.r.o. jsou její hodnoty. 

Dlouhodobé působení na trhu a stabilita
 • Personální Agentura FALA s.r.o. se na personálním trhu úspěšně pohybuje více než 16 let.
 • Naše klientská základna je stabilní.  Někteří klienti nás provázejí po celou dobu našeho fungování.
 • Významný pilíř pro fungování a stabilitu firmy je velmi nízká fluktuace zaměstnanců. Nejčastější důvod odchodu je mateřská dovolená. Průměrná délka zaměstnanosti u firmy je 6 let. 

Etika a transparentnost

 • Etické chování je jedním z nejdůležitějších pilířů Agentury FALA s.r.o.. Obchodní jednání jsou vždy vedena korektně a diskrétně. 
 • Nové zakázky získáváme především díky našemu dobrému jménu a pozitivní historii.
 • Vzhledem ke kandidátům se vyhýbáme jakékoliv diskriminaci. Snažíme se je co nejtransparentněji informovat o průběhu výběrového řízení, na které reagovali.
 
Profesionalita a inovace
 • Stavíme na profesionální zkušenosti a osobnostní zralosti, které v současné době doplňujeme dynamikou a inovativností nových mladých kolegů.
 • Noví zaměstnanci přicházejí na specializované pozice, reagující na nástup nových technologií a přístupů do personální práce
 • Samozřejmostí je neustálé vzdělávání zaměstnanců v oboru, i v dalších dovednostech (jazyky, IT apod.)

Odpovědnost

 • Díky našemu dlouhodobému aktivnímu působení na českém personálním trhu vnímáme spoluodpovědnost za jeho podobu a fungování. Proto jsme se stali hybnou silou projektu GO50GO, který se zaměřuje na podporu zaměstnávání lidí nad padesát let, ale nově i dalších věkem znevýhodněných skupin (např. absolventů). 
 • Jsme aktivními členy platformy Business Leaders Forum, která sdružuje přední české společensky odpovědné podnikatele.
 
Hodnoty výše uvedené vyjadřují přístup Agentury Fala s.r.o. k zájmům klientů, kandidátů, zaměstnanců i jejich širšího okolí.
 
Sledujte nás
Fala doporučuje

O čem bude nové školení

Snažili jsme se připravit obsah školení tak, abychom vám pomohli jednoduše se zorientovat v oblasti náboru a práce se zaměstnanci. 

FALA akademie - personální školení pro „nepersonalisty“

aneb „Za 20 let fungování máme personalistiku pod kůží a jdeme s kůží na trh“

Fotky Jiřího Hřebíčka

Fotky Jiřího Hřebíčka

Gratulujeme Jiřímu Hřebíčkovi k vítězství v soutěži Czech Press Photo! Jeho nádherné barevné fotky ptáků zdobí naše vinohradské prostory jako dlouhodobá prodejní výstava.  

© 2013-2018, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.