Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost AGENTURA FALA s.r.o. je pro účely Zákona o ochraně osobních údajů registrována jako společnost, která je oprávněna nakládat s osobními údaji. Dbáme na to, aby údaje, které nám poskytnete, byly zpracovávány v souladu se zákonem.

Uchazeč o zaměstnání souhlasí, aby společnost AGENTURA FALA s.r.o., (dále jen společnost), IČ: 26149699, spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě s uchazečem o zaměstnání dále zpřístupňovala svým klientům jeho osobní údaje za účelem zprostředkování práce pro jeho osobu, dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), a to po dobu 5 let od registrace u společnosti. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, abychom usnadnili proces náboru. Tyto údaje budou zahrnovat informace, které nám poskytnete ve vašem životopisu (může mezi ně například patřit jméno, adresa a kvalifikace). Váš souhlas s použitím vámi poskytnutých informací (zejména včetně citlivých osobních údajů) slouží k usnadnění procesu vašeho náboru v souladu s podmínkami této Politiky v oblasti ochrany soukromí. Přestože „citlivé osobní údaje“ běžně (např. údaje související se zdravotním stavem/postižením, rasovou/etnickou příslušností, členstvím v odborech, tresty) od kandidátů nepožadujeme, pokud se nám však takové údaje rozhodnete poskytnout, poskytujete nám tím výslovný souhlas s jejich zpracováním v souladu s touto politikou v oblasti ochrany osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům umožňujeme pro výše uvedené účely výhradně našim pracovníkům a potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům.

Ze zákona jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po takovou dobu, která je nezbytná ke splnění našich zákonných a smluvních povinností a v souladu s našimi oprávněnými zájmy jako organizace, která nakládá s osobními údaji.. Chcete-li provést aktualizaci, změnu nebo vymazání osobních údajů z naší databáze, zašlete nám prosím e-mail na fala@fala.cz.

Pokud nás nijak nekontaktujete, vaše osobní údaje budeme spravovat, zpracovávat, uchovávat a po ústní či písemné dohodě s vámi dále zpřístupňovat našim klientům za účelem zprostředkování práce pro vás, a to po dobu 5 let.

Vaše osobní údaje jsou vedeny na zabezpečených serverech, které jsou hostovány naší společností nebo poskytovatelem internetových služeb. Povaha internetu je taková, že nemůžeme zaručit ani garantovat bezpečnost informací, které nám předáte prostřednictvím internetu. 100% bezpečnost datových přenosů po internetu nelze zaručit. Přijmeme však veškerá přiměřená opatření (včetně vhodných technických a organizačních opatření) k ochraně vašich osobních údajů.

Poskytovatelem internetových služeb je firma CCN PLUS s.r.o., Vaše osobní údaje jsou uchovány (hostovány) na serverech společnosti ProfiHOSTING s.r.o.

NA WEBECH JSOU V SOULADU SE ZÁKONY POUŽÍVÁNY COOKIES.

CO JE TO COOKIES?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.
Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.
Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, kteréo návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.
Informací z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

JAK COOKIES POUŽÍVÁME?

Naše vlastní cookies

Slouží pro funkčnost webů, např. o udržování informací o přihlášení.

Cookies třetích stran

Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat vnastavení svého webového prohlížeče.
Sledujte nás
Fala doporučuje

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Myslím, že je dobré jednou za čas se zastavit a zkusit nadefinovat podstatu fungování společnosti. V článku jsou uvedené hodnoty a principy fungování Agentury Fala s.r.o. na jejichž podobě jsme se v týmu shodli.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Uvažujete o změně zaměstnání?

Hledáte novou práci nebo pod vlivem pozitivním zpráv z personálního trhu uvažujete o novém uplatnění? Přijďte se poradit se zkušenými odborníky Agentury Fala.

10 tipů pro absolventy

... aneb co je důležité nezanedbat při hledání prvního zaměstnání

© 2013-2023, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.