Úvod » System Integrator / Developer Cloud

System Integrator / Developer Cloud

System Integrator / Developer Cloud.


Function of position:

Responsibility for System Integration of applications used by branches in Europe

Cloud Based technology:

Azure Data Lake, Azure stack, Rest API, API Gateway, Azure DevOps

Integrated systems:

ERP MS Dynamics 365 Business Central and SAP, MS Dynamics 365 Sales, eCommerce, ServiceNow, BI
Reporting of the position: Report to Manager IT Automation & Transformation Europe


Tasks of position:

• Analyzes of requirements together with international team, design, development & setup, test, deployment
• Close cooperation with other teams within European IT
• Technical implementation of required integrations via available tools
• New tools implementation based on European IT Strategy
• Proposals for integration optimization
• DevOps: Monitoring & Maintenance of running systems

Requirements to this position :

 

  • Team oriented and working in a responsible and independent way
  • Experience with ETL tools for integrations via APIs, WebServices, MDM
  • Experience with integration of ERP and/or other systems
  • General IT knowledge (Office, Excel advanced, SQL advanced, Infra basic)
  • Education: University degree – IT or Economics
  • Languages: English both written and spoken

 

What we offer:

 

  • Personal development
  • Modern offices in Praha and Brno
  • Support for education and self-development

Salary up to 80 000 CZK

 

 

Kontaktní osoba

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).Souhlas je udělen společnosti AGENTURA FALAs.r.o., aby údaje spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům za účelem zprostředkování práce. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na fala@fala.cz. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost AGENTURA FALA s.r.o. prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* - takto označené položky je nutné vyplnit
Sledujte nás
Fala doporučuje

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Myslím, že je dobré jednou za čas se zastavit a zkusit nadefinovat podstatu fungování společnosti. V článku jsou uvedené hodnoty a principy fungování Agentury Fala s.r.o. na jejichž podobě jsme se v týmu shodli.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Uvažujete o změně zaměstnání?

Hledáte novou práci nebo pod vlivem pozitivním zpráv z personálního trhu uvažujete o novém uplatnění? Přijďte se poradit se zkušenými odborníky Agentury Fala.

10 tipů pro absolventy

... aneb co je důležité nezanedbat při hledání prvního zaměstnání

© 2013-2023, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.