Úvod » Junior CRM Developer with SSIS /SQL

Junior CRM Developer with SSIS /SQLJob Purpose is integration of data between corporate CRM systems and other applications (ERP, marketing systems, others).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Implementation of data integration and migration solution from and to CRM system.
 • Cooperation with teams members during realization of projects.
 • Design technical way of implementing data integration solutions between CRM and other systems.
 • Testing created integration solutions.

. Responsibilities related to the employment contract, in particular:

 • Compliance with the regulations of the employment contract.
 • Compliance with internal regulations and procedures.
 • Compliance with fire protection regulations and health and safety regulations.
 • Taking care of the entrusted property.
 • Keeping confidential information disclosed.
 • Performing work diligently and following the orders of superiors that relate to work, unless they are inconsistent with the law or the employment contract.
 • Responsibilities Realization of project tasks according to the predefined scope and schedule
 • Job authorizations Representation of the division on the corporate meetings and workshops related to the CRM systems and related applications.

 

REQUIREMENTS:

 • Education Secondary education in IT field Higher education in IT field
 • 1 years of experience in developing data integration solutions using SQL SSIS is mandatory or 2 years of experience in C#, knowledge of Microsoft Dynamics CRM

 

Skills / substantive knowledge:

 • Knowledge how to write SQL queries.
 • Knowledge of the SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Basic knowledge of programming in C# on Microsoft .Net platform. • Knowledge how to analyze and improve performance of the SQL queries.
 • Knowledge of Microsoft Dynamics CRM.
 • Good knowledge of programming in C#.
 • Knowledge of ASP.Net Core platform.
 • Knowledge how to create WCF services.
 • Knowledge how to write unit tests.
 • Knowledge of patterns used to implement data integration solutions.
 • Knowledge of SCRUM methodology.

Foreign languages

 • Knowledge of the English language at the level of min. B2

Other skills

 • Logical and analytical thinking

Benefits:

 • 23 days of annual leave / 3 sick days
 • Individual growth & development plan
 • Language lessons (English)
 • Full remote

Kontaktní osoba

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).Souhlas je udělen společnosti AGENTURA FALAs.r.o., aby údaje spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům za účelem zprostředkování práce. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na fala@fala.cz. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost AGENTURA FALA s.r.o. prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* - takto označené položky je nutné vyplnit
Sledujte nás
Fala doporučuje

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Myslím, že je dobré jednou za čas se zastavit a zkusit nadefinovat podstatu fungování společnosti. V článku jsou uvedené hodnoty a principy fungování Agentury Fala s.r.o. na jejichž podobě jsme se v týmu shodli.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Uvažujete o změně zaměstnání?

Hledáte novou práci nebo pod vlivem pozitivním zpráv z personálního trhu uvažujete o novém uplatnění? Přijďte se poradit se zkušenými odborníky Agentury Fala.

10 tipů pro absolventy

... aneb co je důležité nezanedbat při hledání prvního zaměstnání

© 2013-2022, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.