Úvod » MS Dynamics consultant

MS Dynamics consultant

Our client is a leading owner, operator and redeveloper of shopping centres and retail real estate in Central Europe

 

Your role:

 • Support and Issues

1st line support for FlexProperty questions
Analyze reported bugs
Coordinate resolution with internal team and Yavica
Build process between departments in order to use the system more efficiently

 • Changes and Testing

Test the system when issues arise in order to replicate the issues
Test system for new functionality (when we move to Version 10)
Regression test the system when new bugs are introduced to ensure we don’t break something
Analyze Change Request’s for internal team and add opinion/ enhancement
Write/ update test scripts where needed
Support move to automated testing functionality
Interface between users and technical teams
Write or complete Functional Design documents
Support and Propose prioritization
Beta test bugs
Support organization of UAT testing (capture Testing Evidence and UAT sign off)
Integration with our IT systems (Argus/ VTS) etc.
Understand and own configuration of the system for property management

 • Roadmap and relations

Relationship with Yavica and other FlexProperty users (companies)
Discuss and influence Roadmap
Propose Roadmap enhancements of which Atrium can benefit
Keep up discussion with other companies to share learnings in user forums etc

 

Experience:

 

 • fresh graduate in IT or IT consulting experience 1- 2 years
 • MS Dynamics is an advantage!!!
 • SW implementation experience
 • Adaptability
 • Problem solving
 • Detail orientated
 • Good at collaboration and communication
 • Willingness to travel
 • Fluent in English


We offer:

 • 5 weeks of paid vacation
 • Friendly atmosphere and modern office in a great location;
 • Possibility to contribute to meaningful international projects;
 • Support in learning and personal development
 • Office Praha - city center
 • Competitive salary 50 - 60 000,-Kč

 

 

Kontaktní osoba

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).Souhlas je udělen společnosti AGENTURA FALAs.r.o., aby údaje spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům za účelem zprostředkování práce. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na fala@fala.cz. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost AGENTURA FALA s.r.o. prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* - takto označené položky je nutné vyplnit
Sledujte nás
Fala doporučuje

Nevíte si rady s náborem? Zkuste naše nové školení!

Nejste personalista, ale máte ve vaší společnosti na starosti nábor a podporu nových zaměstnanců? Přijďte se k nám poradit a zorientovat. Využijte naše dvacetileté zkušenosti v této oblasti!

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Myslím, že je dobré jednou za čas se zastavit a zkusit nadefinovat podstatu fungování společnosti. V článku jsou uvedené hodnoty a principy fungování Agentury Fala s.r.o. na jejichž podobě jsme se v týmu shodli.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Uvažujete o změně zaměstnání?

Hledáte novou práci nebo pod vlivem pozitivním zpráv z personálního trhu uvažujete o novém uplatnění? Přijďte se poradit se zkušenými odborníky Agentury Fala.

© 2013-2019, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.