Úvod » IT Project Manager - ERP projects

IT Project Manager - ERP projects

Our client is a leading owner, operator and redeveloper of shopping centres and retail real estate in Central Europe

 

Your role:

 

Planning

 • Be able to work with the support team as well as the business in order to make realistic plan schedules according to activities and resource constraints and update them according to change drivers.
 • Understand the forward looking functionality that will come out of new releases and make sure that they are planned for in terms of UAT testing and sign off.
 • Design clear summary information in order to report the plan to IT steering committee members on a monthly basis.

Organisation

 • Organise UAT and regression test plans with the support team lead.
 • Be able to follow progress and escalate when actual activities are not following the plan.
 • Support in the adaptation of using an automative testing tool.

Budget Management

 • Understand, follow and report on budget usage according to the support contracts and ISV contracts in place.
 • Provide IT steering committee with update on a monthly basis.

Risk Management

 • Identify any risks that come up and work with support lead to mitigate them or escalate them.

Performance tracking

 • Work with senior members of the team in order to develop and monitor tools to track bugs, change requests in the system, ideally VSTS.

 

Experience:

 • Project Management qualification - Scrum, Agile, Prince2 - Theory is a must!
 • 3-5 years experience in running IT ERP implementation projects - Practice
 • Wider understanding of the how an ERP system interfaces with other systems
 • Working understanding of change and risk management
 • Ability to work under pressure
 • Adaptability
 • Problem solving
 • Detail orientated
 • Good at collaboration and communication
 • Willingness to travel
 • Fluent in English

 

We offer:

 • Competitive salary
 • 5 weeks of paid vacation
 • Friendly atmosphere and modern office in a great location;
 • Possibility to contribute to meaningful international projects;
 • Support in learning and personal development
 • Office Praha - city center

 

 

Kontaktní osoba

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).Souhlas je udělen společnosti AGENTURA FALAs.r.o., aby údaje spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům za účelem zprostředkování práce. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na fala@fala.cz. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost AGENTURA FALA s.r.o. prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* - takto označené položky je nutné vyplnit
Sledujte nás
Fala doporučuje

Nevíte si rady s náborem? Zkuste naše nové školení!

Nejste personalista, ale máte ve vaší společnosti na starosti nábor a podporu nových zaměstnanců? Přijďte se k nám poradit a zorientovat. Využijte naše dvacetileté zkušenosti v této oblasti!

Hodnoty Agentury Fala s.r.o.

Myslím, že je dobré jednou za čas se zastavit a zkusit nadefinovat podstatu fungování společnosti. V článku jsou uvedené hodnoty a principy fungování Agentury Fala s.r.o. na jejichž podobě jsme se v týmu shodli.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Uvažujete o změně zaměstnání?

Hledáte novou práci nebo pod vlivem pozitivním zpráv z personálního trhu uvažujete o novém uplatnění? Přijďte se poradit se zkušenými odborníky Agentury Fala.

© 2013-2020, Fala s.r.o. - personální agentura

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.